Varianta známeho vtipu

12.01.2009 14:48

 Paní učitelka: "Čím je tvůj tatínek, Jirko?" 

  "On je pekař." Odvětí Jirka. 
  "Hmm, to je hezké", na to paní učitelka "a peče nám co?" A děti odpoví 
"...chléb!" 
  "A tvoje maminka je čím, Maruško?" ptá se znova. 
  "Sím, ona je zdravotní sestra." 
  "Aha, vidíte děti, stará se o nemocné. To je krásné povolání!" 
  "A co ty Honzíku?" ptá se dále. 
  "Můj tatínek tancuje nahatej v gayklubu." 
  "Hmmmm...", povídá paní učitelka a pokračuje "... no, i taková zaměstnání 
jsou..." 
  O přestávce přijde za Honzíkem a povídá: "Honzíku! Opravdu tvůj otec tancuje v 
tom klubu???" 
  A Honzík odvětí: "Neee, on pracuje v ČEZu, ale my se za to všichni stydíme..."