Šéf a vy!

26.02.2009 16:19

 

Keď tebe niečo trvá dlho, si pomalý.
Keď šéfovi, je dôsledný.

 

Keď to neurobíš ty, si lenivý.
Keď to neurobí šéf, je zaneprázdnený.

Keď urobíš chybu, si idiot.
Keď urobí chybu šéf - veď aj on je len človek.

Ak urobíš niečo bez toho, aby ti to prikázali, prekračuješ svoje právomoci.
Ak to urobí šéf, je iniciatívny.

Ak si vytrvalo stojíš za svojím názorom, si tvrdohlavý.
Ak si za názorom stojí šéf, je pevný.

Ak prekročíš mieru slušného správania sa, si nevychovaný.
Keď to spraví šéf - ó aké originálne.

Keď si mimo pracoviska, flákaš sa.
Keď je mimo šéf, je to vždy v obchodnej záležitosti.

Keď si jeden deň chorý, hneď si ten, čo je chorý stále.
Keď je šéf jeden deň chorý, určite to musí byť veľmi vážna choroba.

Ak urobíš šéfovi radosť, prihrievaš si polievočku.
Ak tvoj šéf urobí radosť svojmu šéfovi, tak spolupracuje.

Keď žiadaš o dovolenku, určite si hľadáš nové miesto a ideš na pohovor.
Keď ide na dovolenku šéf, je to preto, lebo je prepracovaný.