Pracovní povzbuzení

03.04.2009 11:54

Přijde podřízený za šéfem a říká: "Chci přidat."

Nadřízený se na něj překvapeně podívá, poklepe mu s úsměvem po zádech a

říká: "No tak přidejte!"