Obrvegry nebudou !!!

29.05.2009 15:26

Podľa posledných informácií sa Obrvegry rušia kvôli nepriazni počasia.