Manažéri

26.02.2009 16:20

Cestuje skupina inžinierov so skupinou manažérov vo vlaku. Každý manažér má svoj cestovný lístok, inžinieri majú dohromady len jeden. Naraz jeden z inžinierov volá: 'ide sprievodca' a všetci inžinieri sa natlačia do jedného WC. Sprievodca skontroluje lístky manažérom a vidí, že dvere na WC sú zamknuté. Zabúcha: 'cestovný lístok prosím'. Z WC sa popod dvere vysunie jeden lístok, sprievodca ho cvikne, prestrčí naspäť, poďakuje a spokojný odchádza.

Na spiatočnej ceste manažéri majú len jeden lístok a čuduj sa svete, inžinieri nemajú žiaden. Jeden z manažérov zakričí: 'ide sprievodca' a všetci manažéri sa utekajú schovať na WC. Inžinieri trocha pomalšie odchádzajú do ďalšieho WC. Posledný z inžinierov, kým sa schová, zabúcha u manažérov: 'cestovný lístok prosím'...

Pointa: Manažéri často používajú inžinierske riešenia bez toho, aby im rozumeli!